Kerim Vakfı Facebook Sayfası Kerim Vakfı Twitter Sayfası Kerim Vakfı Twitter Sayfası Kerim Vakfı Twitter Sayfası

SEMPOZYUMLAR

Her yıl vakfımız, öncelikle Anadolu’da yaşamış büyük mutasavvıfların ülkemizde ve yurt dışında tanınması ve tanıtılması amacıyla sempozyumlar düzenlemektedir....

DOST ÖDÜLLERİ

Peygamber ahlâkıyla yaşayıp, eserlerinde Peygamber’e hizmeti ön plana almış olan kişilere DOST İslâma Hizmet Ödülleri takdîm edilmektedir....

SPONSORLUKLARIMIZ

Çalışma sahalarına uygun projelerde hizmetler yapmaktadır....

GEZİLER

Geziler...

DİĞER ÇALIŞMALAR

Vakıf eğitim, kültür ve sağlık sahalarında çalışmalar yapmaktadır....

Kerim Vakfı; genel olarak eğitim, sağlık ve kültür alanında gerçekleştireceği faaliyetler ile toplumun her kesimine hizmet edebilmeyi hedeflemektedir. Vakfımızın amacı bilinçli bir toplum olmada öncülük etmektir. Özellikle eğitim, sağlık ve kültürde Kerim Vakfı özel sektöre model oluşturacak projelerle proaktif ve  lokomotif bir STK olma yolunda adımlar atmaktadır. 

Kerim Vakfı; bu merkezden hareketle, eğitimin her alanında bütün toplumun ve bütün farklı kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik kurumlar açmak,  burslarla öğrencileri destekleyerek gelecek nesillerin umut ışığı olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenleyerek toplumumuzun kültür kodlarını, değerlerini yeniden tüm insanlıkla buluşturabilmenin çalışmalarını yapmaktadır.
Kerim Vakfı; moral değerleri yücelterek, toplumu olumsuz etkileyen bazı unsurlarla mücadele etmektedir. Akademik çalışmalarla  da sosyolojik ve psikolojik olarak insanımızı yücelten manevi değerlerimiz ve kültürümüzle buluşturmayı amaçlamaktadır.

VAKFIN ÇALIŞMALARI

Bu site webXT Araçları tarafından tasarlanmıştır.
Copyright 2015 Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı