Kerim Vakfı Facebook Sayfası Kerim Vakfı Twitter Sayfası Kerim Vakfı Twitter Sayfası Kerim Vakfı Twitter Sayfası

''Rahmet Kapısı'' Ken'an Rifâî Uluslararası Sempozyumu

'Tasavvuf bir gün akademilerden öğretilecektir' diyen 20. yüzyılın son dönem Osmanlı mutasavvıflarından Kenan Rifâî ile ilgili uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir. Yerli yabancı çok sayıda akademisyenin katılacağı tasavvuf alanındaki bu uluslararası sempozyum 29-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Adına, ABD ve Çin’de İslâm Araştırmaları Kürsüleri kurularak tasavvufun iki kıtada akademik platformlarda öğretilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiyi ve sempozyum videolarını aşağıda linki verilen sempozyum web sitesinde bulabilirsiniz.
29 Mayıs 2015 Açılış Töreni - Yenikapı Mevlevihanesi
30-31 Mayıs 2015 Sempozyum - Cemal Reşit Rey Konser Salonu

SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURUMLAR:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KERİM EĞİTİM, KÜLTÜR ve SAĞLIK VAKFI
TÜRKKAD İSTANBUL ŞUBESİ

SEMPOZYUMU DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:
NEFES YAYINEVİ ve TUTİ KİTAP
YARATICI FİLMLER LTD.
FSMÜ MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ

KATILIMCILAR:
1. Orhan Büyükaksoy, Ken’an er-Rifâî Hazretleri’nin Torunları
2. Asuman Kulaksız, Dr., Echomar Göztepe Hastanesi Dahiliye Uzmanı, TÜRKKAD İstanbul Şubesi Üyesi, KERİM Eğitim
 Kültür ve Sağlık Vakfı kurucu üyesi
3. Bruce Lawrence, Prof. Dr., Duke Üniversitesi, İslâmî Çalışmalar Merkezi
4. Cangüzel F. Güner Zülfikar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi
5. Carl W. Ernst, Prof. Dr., Kuzey Carolina Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü
6. Cemâlnur Sargut, TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı, KERİM Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı kurucu üyesi
7. Emin Işık, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
8. Emine Bağlı, TÜRKKAD Genel Başkanı, KERİM Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı kurucu üyesi
9. Ercan Alkan, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri, Tasavvuf Anabilim Dalı
10. Eren Bayar, Felsefe Öğretmeni
11. Erhan Yetik, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tasavvuf Anabilim Dalı
12. Esin Çelebi, Felsefe Öğretmeni
13. A. Eylül Yalçınkaya,Tasavvuf Araştırmacısı
14. Fahrünnisa Bilecik, Yrd. Doç. Dr, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
15. Gürbüz Ertürk, Mimar, TBMM Milli Saraylar Eski Daire Başkan Yardımcısı
16. Hakan Alvan, İstanbul Târihî Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı
 17. Hatice Dilek Güldütuna, Dr., Frankfurt J. W. Goethe Üniversitesi Dinî Etüdler Bölümü
18. James Morris, Prof. Dr., Boston Üniversitesi, Teoloji Bölümü
19. Juliana Hammer, Doç. Dr., Kenan Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü Profesörü, Lisansüstü Araştırmaları Direktörü, Dinî Etüdler Bölümü, North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill
20. Kenan Gürsoy, Prof. Dr.,Ken’an er-Rifâî Hazretleri’nin Torunları, T.C. Dışişleri Bakanlığı
21. Mehmet Demirci, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Anabilim Dalı
Emekli Öğretim Üyesi
22. Melike Türkân Bağlı, Doç. Dr., Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
23. Mohammed Rustom, Doç. Dr., Carleton Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi, Dini Etüdler Bölümü
24. Mustafa Kara, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı
25. Mustafa Tahralı, Prof. Dr., 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
26. Mustafa Tatçı, Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
27. Omid Safi, Prof. Dr., Duke Üniversitesi Duke İslâmî Araştırmalar Merkezi Direktörü
28. Osman Nuri Küçük, Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Tasavvuf Anabilim Dalı
29. Sachiko Murata, Prof. Dr., Stony Brook Üniversitesi, Asya ve Asya-Amerikan Araştırmaları Bölümü
30. Sadık Yalsızuçanlar, Yazar ve Televizyon Yapımcısı
31. Semih Ceyhan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri, Tasavvuf Anabilim Dalı
32. Stephen Hirtenstein, Editör (Oxford Muhiddin İbn Arabî Topluluğu), Direktör (Anqa Yayınevi)
33. Süleyman Uludağ, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı
34. Turan Koç, Prof. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi Dekan Vekili
35. Turgut Alsırt, Dr., Emekli Tıp Doktoru
36. Türkan Erkmen, Emekli Öğretmen
37. Vasfi Emre Ömürlü, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
38. William C. Chittick, Prof. Dr., Stony Brook Üniversitesi, Asya ve Asya-Amerikan Araştırmaları Bölümü
39. Yusuf Ömürlü, Y. Mimar ve Bestekâr, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı

Bu site webXT Araçları tarafından tasarlanmıştır.
Copyright 2015 Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı